Úvod

Vaše příležitost

Jsme malá rodinná firma a postrádáme do našeho kolektivu kolegyni/kolegu!

 Nabízíme až 40 000,- Kč

Zjistěte více ...

 

Agentura domácí péče HomeCare je od roku 1993 úspěšně fungující firma, která zajišťuje péči ve Vašem domácím rodiném prostředí,umožňuje kvalitní a důstojný život v úzké spolupráci s rodinou.

Naším hlavním cílem je zamezit předčasnému a zbytečnému umístění seniorů a zdravotně postižených do ústavní péče. Poskytováním terénní hospicové péče se snažíme umožnit nevyléčitelně nemocným odchod ze života v domácím prostředí a v rodinném kruhu. Dnešní doba umožňuje mnoha pacientům léčit se doma, kde se o ně starají kvalifikované zdravotní sestry.


Co nabízíme:

 • zdarma zdravotní péči předepsanou praktickým nebo ošetřujícím lékařem
 • ošetřování krátkodobě i dlouhodobě nemocných včetně rehabilitace
 • zkrácení pobytu v nemocnici na nezbytně nutnou dobu
 • možnost domácího doléčení bez odloučení od Vašich blízkých
 • pomoc rodiným příslušníkům v péči o nevyléčitelně nemocné
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, pečovatelskou službu
 • půjčování kompenzačních pomůcek
 • další služby dle Vašeho přání a našich možností


Dostupnost
Domácí péče a pomoc je poskytována dospělým a dětem v Karlových Varech a okolí, nepřetržitě 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

Tím, že naše agentura úzce spolupracuje s pečovatelskou službou- domacipecekv.cz  je schopna  plně nahradit pobytovou sociální službu i léčebnu dlouhodobě nemocných (LDN) a klient může doléčit své onemocnění v kruhu rodiny a setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí.

    
Personální složení

 • jednatelka agentury HomeCare s.r.o.  -  Světlana Smolínová
 • 10 kvalifikovaných zdravotních sester
 •  rehabilitační pracovník, fyzioterapeut
 •  administrativní pracovnice

 

 

Služby pro poskytování domácí mobilní hospicové péče jsou finančně podpořeny Krajským úřadem Karlovarského kraje.

 

 


© 2009 - 2020 HomeCare Světlana Smolínová | M2hosting.cz | M2system.cz |