Půjčování kompenzačních pomůcek

Pro snazší ošetřování klientů a pro jejich pohodlí, v rámci komplexnosti poskytované péče zapůjčíme kompenzační a podpůrné pomůcky /invalidní vozíky, pojízdné i pevné toaletní židle k lůžku, různé druhy chodítek, sedačky na vanu, nástavce na WC, moderní dřevěná nemocniční lůžka s hrazdičkou a eletrickým ovládáním, dále berle, francouzské hole a jiné pomůcky/.


Zdravotní a kompenzační pomůcky zapůjčíme i zájemcům, kteří nejsou našimi klienty, tedy neposkytujeme u nich zdravotní péči ani sociální služby.


© 2009 - 2019 HomeCare Světlana Smolínová | M2hosting.cz | M2system.cz |